Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur, zoals catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.  Avondvieringen op weekdagen en zaterdag kunnen worden vervroegd zodat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  

De overige maatregelen zoals de anderhalve meter maatregel en de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijven gehandhaafd, net als de geldende regels voor het zingen.
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, mits er goed geventileerd wordt en koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden de regels van de overheid.

 

 

 

 

Overleden

Op 26 november 2021.
Mevr. Erna van Dommelen-van den Bosch uit Boxmeer (86 jaar) 
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 3 december om 10.30 uur in de kerk van Oeffelt.

Adventsactie 2021

Kippenren voor Safehouse Rijkevoort

De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar het project ‘Kippenren voor Safehouse Rijkevoort. Zo krijgen 20 vrouwen die uit een verslavingskliniek komen de zorg over een kippenren. Zij wonen in het voormalig klooster van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Rijkevoort en krijgen professionele begeleiding om een nieuw leven op te bouwen.
Het verbreken van een verslaving is bijzonder moeilijk. Daarom is de ondersteuning van geliefden maar ook van dieren belangrijk. Het project kippenren wil ervoor zorgen dat de vrouwen zorg dragen voor de kippen. Dit draagt bij aan het nemen van dagelijkse verantwoordelijkheden, het kalmeert gedachten en kan de emotionele staat verbeteren, wat enorm belangrijk is voor het herstelproces.Draagt u de Adventsactie 2021 een warm hart toe? Dan kunt u uw gift overmaken op:

NL65RABO 0155 9485 98  ten name van RK Parochie Maria Moeder van de Kerk onder vermelding van Adventsactie 2021.
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken te Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en Westerbeek.

De Adventsactie loopt van 28 november tot en met 24 december 2021.

Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort alvast hartelijk dank voor uw gift.

Activiteiten

Aanmelden H. Vormsel

De informatieavonden voor het H. vormsel ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool hebben inmiddels plaatsgevonden. 

Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn een van de ze avonden bij te wonen, maar wilt u uw zoon/dochter toch graag aanmelden verzoeken wij  u dit uiterlijk vrijdag 3 december aanstaande te doen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het parochie secretariaat via e-mail: secretariaat@mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags).

Privacyverklaring | Website door Trendo