Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Overleden

Op 22 juni 2021.
De heer Toon van den Broek (96 jaar), Wanroij
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 26 juni in de kerk van Wanroij. 

Nieuwe maximum aantallen kerkbezoek

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. In grote kerken met meer dan 300 zitplaatsen mag met ingang van 5 juni maximaal vijtien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen wordt het aantal verhoogd tot 50.

Concreet betekent dit voor onze parochie dat in de kerken te Overloon, Wanroij en St. Anthonis het aantal bezoekers verhoogd kan worden naar ruim 60 (in andere kerken dus maximaal 50). 

Voor uitvaarten geldt het maximaal aantal van 100 bezoekers.

 

 

 

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo