Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Gedoopt

Op zondag 17 oktober 2021.
Alexander Voets uit Vleuten, gedoopt in de kerk van Westerbeek.

Verandering priesterkoor kerk St. Anthonis

Deze week is door een aantal vrijwilligers 3 dagen hard gewerkt in de kerk. Het tabernakel, dat tot dusver op een bescheiden zuil stond en daardoor amper zichtbaar was, is op een nieuw onderstel geplaatst. Het rust nu op een marmeren altaar dat afkomstig is uit de gesloten Heilig Hart kerk uit Eindhoven. Vanwege het gewicht van dit altaar had het heel wat voeten in de aarde om het ongeschonden zonder de kerk te beschadigen op het priesterkoor te krijgen. Het vergde 2 dagen van voorbereiding en veel materiaal voordat op woensdag 29 september jl. 9 sterke mannen met vereende krachten de 6 zuiltjes en de grote dekplaat die tezamen het altaar vormen over te brengen en op te stellen. Grote klasse en hartelijk dank! Het resultaat mag gezien worden; oordeelt u zelf door de foto's te bekijken!

Versoepeling corona-maatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten. Vooraf opgeven en registeren is ook niet meer nodig. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

 

 

 

 

 

Activiteiten

Aanmelden 1e H. Communie

Op dinsdag 5 oktober en woensdag 6 oktober hebben de informatieavonden plaatsgevonden over de 1e Heilige Communie. Ouders (van kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool) zijn hiervoor uitgenodigd. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u uw kind nog tot uiterlijk vrijdag 22 oktober aanmelden voor de 1e Heilige Communie. Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of terugmailen/ opsturen naar/ afgeven bij het parochiecentrum Maria, Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis of via WhatsApp Jantje Bax 06-30517629.

Privacyverklaring | Website door Trendo