Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Installatie pastoor Hermans

Op zondag 23 oktober in de eucharistieviering van 10.30 uur zal pastoor Jos Hermans als nieuwe pastoor van onze parochie Maria, Moeder van de Kerk door Vicaris-Generaal Th. Lamers worden geïnstalleerd. Deze feestelijke viering is met gilde-eer.

Aansluitend aan deze viering is er op de Brink de gelegenheid de pastoor te feliciteren en elkaar te ontmoeten onder het genot van een consumptie en zullen verschillende optredens plaatsvinden op de kiosk (bij mooi weer) waaronder de blaaskapel De Bokkeblaozers uit Dinther, waar pastoor Hermans zelf klarinet in speelt.

U bent van harte welkom om aan deze feestelijke dag deel te nemen.

Definitieve programma van de dag met tijden etc. volgt nog.

Activiteiten

Informatieavond 1e H. Communie

Ouders van kinderen in groep 4 en 5 van de basisschool die overwegen om hun kind mee te laten doen aan de 1e Heilige Communie, nodigen wij uit voor een informatieavond op:

 

dinsdag 4 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de sacristie van de San Salvatorkerk, Kerkplein 4, Oeffelt of

donderdag 6 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis

 

Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom.

U krijgt deze avond informatie over het communieproject, de activiteiten in de voorbereiding en u ontvangt het inschrijfformulier. De communievoorbereiding start half november en de 1e Heilige Communiemis vieren na Pasen 2023. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij u een formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk vrijdag 21 oktober inleveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of mailen/ opsturen naar/ afgeven bij het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.

Privacyverklaring | Website door Trendo