Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

Nieuws

Overleden
Overleden op 25 oktober 2020.
De heer Cor Derks  (90 jaar), Wanroij.
De uitvaartdienst vindt plaats in besloten kring op vrijdag 30 oktober in de kerk van Wanroij.
Aantal kerkgangers weer naar 30
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen met Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij achten aanpassing van de huidige maatregelen daarom noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit het volgende:


Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
​Aanwezigen wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.


De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.

 

Activiteiten

Rozenkransgebed
In de oktobermaand wordt in de kerk van onderstaande deelparochies het rozenkransgebed gebeden.

St. Anthonis: iedere woensdagavond om 19.00 uur
Vierlingsbeek (kapel): iedere dinsdagavond (m.u.v. 27 oktober) om 19.00 uur. 

 
Privacyverklaring | Website door Trendo