Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Overleden

Op 18 januari 2022.
De heer Piet van Sambeek (75 jaar), woonachtig in St. Anthonis.
De uitvaartdienst vindt plaats in besloten kring op maandag 24 januari aanstaande in de kerk van St. Anthonis.

Op 18 januari 2022.
De heer Toon Burgers (86 jaar), woonachtig in Oeffelt.
De uitvaartdienst vindt plaats in besloten kring op maandag 24 januari aanstaande in de kerk van Oeffelt.

Verdere aanscherping coronamaatregelen vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen hebben de bisschoppen besloten tot  verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt (ook voor Kerstmis), nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn (exclusief bedienaren).

Verder blijven alle bestaande maatregelen van kracht. Zo zijn kerkelijke bijeenkomsten zoals catechesebijeenkomsten en parochiebestuursvergaderingen tussen 17.00-05.00 uur niet toegestaan. Wat betreft het zingen treedt de eerdere maatregel weer in werking: voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten mogen door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor een bezoek aan de kerststal,  dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo