Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Gedoopt

Op 27 november 2022
Bram Crusio uit Westerbeek.

Overleden

Op 27 november 2022
De heer Leo de Wit (81 jaar) uit Oeffelt.
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 3 december om 10.30 uur in de kerk van Oeffelt.

Op 30 november 2022
Mevrouw Annie van de Voort-van Lankveld (82 jaar) uit Oploo.
De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 5 december om 10.30 uur in de kerk van Oploo.

Activiteiten

Adventsactie 2022

 

 

Op zondag 27 november start de Advent, een tijd waarin we verwachtingsvol uitzien naar Kerstmis: de (weder)komst van onze Verlosser.  Het is ook de periode waarin we onze steun geven en onze solidariteit aan hulpbehoevenden tonen.

Delen smaakt naar meer
Het thema van de Adventsactie: delen smaakt naar meer. Dit jaar willen we in de parochie de Hospice de Cocon ondersteunen met onze bijdrage. De actie is voor het project dat ervoor zorgt dat terminaal zieke mensen uit de wijde omgeving van Land van Cuijk de juiste zorg krijgen.

Hospice: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Hospice de Cocon is gevestigd in een mooi vrijstaand huis, gelegen in de dorpskern van Sint Anthonis, met de kleinschaligheid en intimiteit van een woonhuis. Het hospice biedt plaats aan vier gasten. Elke gastenkamer is volledig ingericht, maar biedt ook de mogelijkheid voor persoonlijke spullen. Het meenemen van huisdieren is bespreekbaar. Bezoek is, na overleg met de gast, altijd welkom. Het hospice heeft een gezamenlijke huiskamer, woonkeuken en binnentuin. Er is ook een logeerkamer, zodat naasten de mogelijkheid hebben om te overnachten. In het hospice is 24 uur per dag iemand aanwezig. De komende vier weken van de Advent zal naast ons gebed op weg naar Kerstmis ook de vrijwilligers en gasten van de hospice kunnen rekenen op onze steun.

U kunt dit project steunen door uw gave te deponeren in de collectebus achter in de kerk. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de parochie, NL65RABO0155948598 t.n.v. Parochie Maria, Moeder van de Kerk , met vermelding Adventsactie 2022.  De Actie loopt van 27 november tot en met 24 december.

Dank bij voorbaat voor uw financiële gift voor de Adventsactie dit jaar. 

Privacyverklaring | Website door Trendo