Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Onze nieuwe pastoor stelt zich voor

Lieve mensen,
beste parochianen,

“Wie zeggen de mensen dat ik ben” waren Jezus’ woorden in die dagen.

De mediastukken - de Gelderlander - ten spijt, die denken te weten wie ik ben,

stel ik me aan u op SamenSintAnthonis.nl voor in woord en met beelden.

Ga naar: https://samensintanthonis.nl/berichten/nieuwe-pastoor-stel-zich-aan-u-voor

Vanaf 1 oktober zal ik ook mijn bijdrage gaan leveren aan de eigen website van onze parochie Maria, Moeder van de kerk.

In gebed verbonden groet,

 

Pastoor Jos Hermans

L.D. A.D. 2022

Nieuwe pastoor per 1 oktober

Pastoor van der Sluis zal onze parochie gaan verlaten om, op verzoek van de bisschop, per 1 oktober pastoor te worden van de parochie Heilige Willibrord te Valkenswaard.

Per 1 oktober heeft de bisschop een nieuwe pastoor in onze parochie benoemd en zijn naam is Jos Hermans. Pastoor Hermans is momenteel pastoor van de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten. Zijn benoeming gaat in per 1 oktober, maar hij zal reeds vanaf 1 september voor enkele weken gaan wonen in de kapelanie te Oploo. Vanaf deze plaats feliciteren wij pastoor Hermans met zijn benoeming en heten hem van harte welkom in onze mooie parochie. Wij zien uit naar zijn komst! Onze nieuwe pastoor zal zich op korte termijn voorstellen via onze website en zo spoedig mogelijk ook persoonlijk.

Zoals u weet gaat kapelaan Donders onze parochie verlaten voor een nieuwe benoeming elders. Voor zijn vacature is helaas geen opvolger beschikbaar. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze parochie. Het nieuwe pastorale team zal zich na de komst van  pastoor Hermans hierop beraden en u nader informeren over de invulling van het pastoraat.

 

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo