Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Gedoopt

Op 25 juli 2021
Marijn van Wanroij (kerk van St. Anthonis).

Viering Kievitshof

Vanaf juli 2021 vindt er in 'De Kievitshof' In Landhorst in de oneven weken op de dinsdag om 09.30 uur weer een Heilige mis plaats.

Nieuwe maximum aantallen kerkbezoek

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een verdere verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Concreet betekent dit dat er geen maximum aantal bezoekers meer geldt mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.

 

 

 

 

 

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo