Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

10 JULI AFSCHEID KAPELAAN DONDERS

Na bijna zeven jaar in onze parochie gaat kapelaan Donders per 1 september elders aan de slag. Daaraan voorafgaand gaat hij nog op pelgrimage naar Israël. Daarom bent u op zondag 10 juli aanstaande in de gelegenheid om hem gedag te zeggen bij een kopje koffie na de eucharistieviering van 10.30 uur in de kerk van Sint Anthonis. Namens al onze parochianen wensen we kapelaan Donders een zegenrijk pastoraat in zijn nieuwe parochie.

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo