Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

Nieuws

Overleden
Op 3 augustus 2020.
Dhr. Antoon Bloemen, 85 jaar (Maashees)
De uitvaartdienst vindt plaats in besloten kring op zaterdag 8 augustus in de kerk van Smakt.

Op 4 augustus 2020.
Mevr. Riek Hendriks-Uijen, 107 jaar (Wanroij)
De uitvaartdienst vindt plaats in besloten kring op dinsdag 11 augustus in de kerk van Wanroij.

 

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo