Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Overleden

Overleden op 18 januari 2021.
Mevr. Marietje Fransen-Verlienden, (100 jaar), Oploo
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 23 januari om 11.00 uur in de kerk van Oploo.

Verkoop kerk Rijkevoort

De kerk in Rijkevoort is per 23 december 2020 verkocht. De nieuwe eigenaar wil de kerk deels bestemmen tot woonruimte en deels als atelier gaan gebruiken. Dit laatste biedt wellicht de mogelijkheid voor inwoners van Rijkevoort om het kerkgebouw af en toe nog ook van binnen te bekijken.  

Zoals bekend blijft de begraafplaats naast de kerk gewoon in gebruik voor bijzettingen en nieuwe graven. 

Vanaf 25 januari maximaal-50-personen-bij-uitvaarten

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het aantal besmettingen met Covid-19 voor de volksgezondheid. Onderstaande maatregelen en beperkingen die ingegaan zijn op 9 november blijven van kracht met als aanvulling dat erbij uitvaarten maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn.

  • Niet meer dan dertig gelovigen bij een viering (exclusief bedienaren);
  • Bij uitvaarten geldt een maximum van 50 personen. ​

Aanwezigen wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo