Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

Nieuws

Vanaf 19 november maximaal-100-personen-bij-uitvaarten

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het aantal besmettingen met Covid-19 voor de volksgezondheid. Onderstaande maatregelen en beperkingen die ingegaan zijn op 9 november blijven van kracht met als aanvulling dat erbij uitvaarten maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn.

  • Niet meer dan dertig gelovigen bij een viering (exclusief bedienaren);
  • Bij uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. ​

Aanwezigen wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.

Activiteiten

Adventsactie 2020 - Delen smaakt naar meer

Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Adventsactie wil helpen de honger de wereld uit te helpen. Daarom staat de campagne dit jaar in het teken van voedselzekerheid.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar het project ‘Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo’. In het Masisi-gebied in de Democratische Republiek Congo leven 20.000 ontheemden die zijn gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben dringend gebrek aan voedsel. Wij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld.

De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis.  De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.


U kunt dit project steunen door een gift over te maken op:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie 2020 parochie Maria, Moeder van de Kerk St. Anthonis.
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken te Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en Westerbeek. De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december. Alvast dank voor uw bijdrage.

 

 

RedWednesday

Op  woensdag 25 november worden ’s avonds wereldwijd vele honderden kerken en andere gebouwen rood aangelicht. Dit gebeurt in het kader van de actie #RedWednesday, waarmee aandacht wordt gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder. Ook onze parochie neemt hieraan deel door het rood aanstralen van de kerken in Wanroij en St. Anthonis.

Hiermee willen we onder de aandacht brengen dat in vele landen ter wereld mensen van verschillende religies, niet in de laatste plaats christenen, omwille van hun geloof worden vervolgd.

 

Privacyverklaring | Website door Trendo