Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

Nieuws

Gerda Willems benoemd tot catechist
Gerda Willens uit Overloon is al vele jaren actief in onze parochie als vrijwilligster op het gebied van catechese. Ze had hiertoe van het bisdom ook de zending als pastoraal assistente, maar aangezien deze afliep heeft Gerda de verkorte opleiding tot catechist gevolgd. Nu is deze voltooid en heeft Gerda per 1 september jl. de benoeming als catechist ontvangen; hierdoor gaat ze ook deel uitmaken van het pastoraal team. Ze zal zich in haar nieuwe functie blijven richten op de geloofsoverdracht aan en in jonge gezinnen. 
Overleden
Op 19 september 2020.
Mevr. Martha Weerts-Caspers, 91 jaar (Oploo).
De uitvaartdienst vindt plaats in besloten kring op vrijdag 25 september in de kerk van Oploo.
Vormselviering
Op vrijdag 25 september zal Mgr. Mutsaerts om 19.00 uur in de kerk van Oploo het heilig vormsel toedienen aan Fortune en Famous Osesa.

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo